WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Braniewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wspólnemu posiedzeniu samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.

Tematy wspólnego posiedzenia obejmowały m.in.: ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa, ochronę przeciwpożarową, stan sanitarny i epidemiczny oraz stan sanitarno-weterynaryjny.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji i zespołu wysłuchali m.in. informacji przedstawicieli służb i instytucji dotyczącej sytuacji na terenie powiatu w 2022 roku, a następnie podjęli dyskusję problemową.

Wspólne spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pozwalają wypracować najlepsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na terenie Powiatu Braniewskiego.

Galeria