Wydziały w Starostwie

W skład Starostwa Powiatowego wchodzą następujące wydziały oraz równorzędne komórki organizacyjne:

 1. Wydział Organizacji, Inwestycji i Nadzoru,
 2. Wydział Finansowy,
 3. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,
 4. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
 5. Wydział Komunikacji i Transportu,
 6. Wydział Architektoniczno – Budowlany,
 7. Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,
 8. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,
 9. Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Biuro Rady,
 10. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia,
 11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 12. Audyt Wewnętrzny
 13. Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych.