Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

W załączeniu publikujemy wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 
Wykaz dotyczy działki nr 177 o pow. 0,4524 ha, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo.

Wykaz dot. dz. nr 177, obr. Krasnolipie, gm. Braniewo