Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

W załączeniu publikujemy wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy działki nr 217 o pow. 0,9900 ha, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo.

Wykaz dot. dz. nr 217, obr. Rogity, gm. Braniewo