Wykaz nieruchomości niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zrzeczenia

W załączeniu publikujemy wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zrzeczenia. Wykaz dotyczy działki nr 201/20 o pow. 0,0338 ha położonej w mieście Pieniężno w obrębie nr 2.

Załącznik:

 Wykaz dot. działki nr 201/20 obr. 2, m. Pieniężno