Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia

Starosta Braniewski informuje, że w dniach od 15.09.2022 roku do 05.10.2022 roku tj. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Miasta i Gminy Frombork oraz na stronach internetowych www.bip.powiat-braniewo.pl i www.bip.uw.olsztyn.pl został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w użyczenie działek: położonych w obrębie Krzyżewo, gmina Frombork – działka nr 1000/9 oraz w obrębie nr 12 miasta Fromborka części działki nr 2/5 (0,5000 ha).

Załącznik:
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia