XXV Festiwal Piosenki „Rozdziawa”

Piosenka towarzyszyła Harcerzom od zawsze. Jest przekazem harcerskiej tradycji historycznej w amatorskim wykonaniu. Niekiedy stare zapomniane już piosenki i melodie znają tylko harcerze. „Płonie ognisko”, „Pod żaglami Zawiszy”, „Pałacyk Michla”, „Gdy strumyk płynie z wolna”„ i wiele innych piosenek harcerskich będziemy mogli wysłuchać podczas XXV Festiwalu Piosenki „Rozdziawa” w ramach umowy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo ZHP. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta. ZHP reprezentowali: Jan Cyroniuk – Skarbnik Hufca Braniewo i Arkadiusz Witkowski.