XXXVII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

29 czerwca 2022 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W trakcie obrad Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Radni swoją decyzję podjęli po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu budżetu oraz sprawozdaniem finansowym Powiatu Braniewskiego za 2021 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował Radnym za udzielone zaufanie i poparcie działań Zarządu Powiatu. — Dziękuję Zarządowi i Radnym za pomoc w realizacji budżetu, dziękuję również Dyrektorom jednostek powiatowych za owocną współpracę, która przebiegała bardzo dobrze w dość szczególnym okresie – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

W sprawach bieżących Radni poruszyli tematy dotyczące m.in. wykorzystania środków finansowych w ramach Polskiego Ładu, funkcjonowania szpitala i remontu dróg powiatowych.

Galeria zdjęć