ZAPOZNALI SIĘ ZE STANEM RZEKI PASŁĘKI

Władze Powiatu Braniewskiego, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nadzór wodny w Braniewie oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie dokonali rekonesansu stanu koryta rzeki Pasłęki od Braniewa do ujścia.

W ocenie infrastruktury wodnej pod kątem możliwości prowadzenia działań ratowniczych, wykorzystania ratowniczego sprzętu pływającego uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, pracownicy starostwa i strażacy, którzy w trakcie rejsu wymieniali uwagi i spostrzeżenia. Uczestnicy spotkania sprawdzili możliwość praktycznego wykorzystania jednostki pływającej należącej do Państwowej Straży Pożarnej na wodach Zalewu Wiślanego oraz ewentualnego prowadzenia działań ratowniczych na wodach. Dodatkowo analizie poddano głębokość koryta rzeki Pasłęki na odcinku z Braniewa do ujścia wody i możliwości realizacji działań przez podmiot ratowniczy jakim jest PSP w kontekście pojawiających się zagrożeń i zdarzeń na ciekach wodnych.

Spotkanie to również forma odpowiedzi na ile służby i podmioty mogą być gotowe do działań w przypadku zdarzeń związanych z pojawieniem się śniętych ryb lub innych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Galeria zdjęć