ZAWODY STRZELECKIE

Strzelnica wojskowa w Glince była miejscem rywalizacji zawodników w tegorocznych Zawodach Strzeleckich, które odbyły się 11 sierpnia 2023 roku. Zawody były szczególną metodą krzewienia patriotyzmu i upamiętnienia 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wydarzenie rozpoczęto odegraniem Hymnu Państwowego oraz podniesieniem flagi na maszt. Następnie Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju Tadeusz Kłębucki, Starosta Braniewski Karol Motyka i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn Grzegorz Kierozalski przywitali uczestników.

Zawody strzeleckie były znakomita okazją do wręczenia podziękowań dla osób, które aktywnie wspierają działania proobronne i rozwój strzelectwa sportowego.

Następnie rozpoczęły się konkurencje strzeleckie. Uczestnicy konkurowali strzelając z karabinka sportowego na odległość 100 metrów. Każdy zawodnik otrzymał 13 sztuk amunicji. Natomiast młodzi strzelcy mieli okazję sprawdzić się w strzelaniu z karabinka pneumatycznego.

Najlepsi strzelcy za swoje osiągnięcia zostali nagrodzeni dyplomami, pucharami i medalami.

Organizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy LOK w Pieniężnie. Współorganizatorem imprezy była 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Pieniężnie Tadeusz Kłębucki podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację tegorocznych zawodów strzeleckich.

Zawody zostały dofinansowane ze środków Powiatu Braniewskiego.

Galeria