ZBUDOWANO BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W BRANIEWIE

W dniu 23 września 2022 r. oddano do użytku bezpieczne przejście dla pieszych w Braniewie. Jest to inwestycja sfinansowana przez Powiat Braniewski. Przejście dla pieszych wybudowano w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N w obrębie skrzyżowania na ulicy Stefczyka.
Zakres robót obejmował:
▪ wykonanie chodnika (na dojściach do przejścia),
▪ wykonanie oznakowania poziomego.

– Wykonawcą robót był Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, a wartość inwestycji wyniosła 10 tys. zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Ponad to Powiat Braniewski przekazał dla Miasta Braniewa nowo wybudowaną kanalizacje deszczową o wartości 418,7 tys. zł oraz oświetlenie uliczne wartości 67,7 tys. zł na ulicy Stefczyka.

Galeria