Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 14 w Braniewie

MENU STRONY

HISTORIA ZŻWP
Historia Koła Nr 14 w Braniewie
Zarząd Główny ZŻWP
Zarząd Koła Nr 14 w Braniewie
Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
CZŁONKOWIE KOŁA
Dokumenty związkowe
KOMUNIKATY
AKTUALNOŚCI
ZASŁUŻENI DLA ZŻWP
Pożegnania
Pliki do pobrania
Polecane strony internetowe
KONTO BANKOWE KOŁA
ADRESY I DANE KONTAKTOWE
NAPISZ DO NAS

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE KOŁA NR 14 W DNIU 14.10.2022 R.

W dniu 14.10.2022 r. w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się zebranie organizacyjne Koła nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Koła Kol. Kazimierz PASZKIET przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które były realizowane przez Zarząd i członków Koła w minionym kwartale oraz przypomniał to, co jeszcze przed nami do realizacji w minionym roku, a wynika z harmonogramu pracy na 2022 r.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć Kol. Stefana DUBLANICY, który w dniu 11.10.2022r. odszedł na wieczną służbę, długoletniego członka naszego Koła, który przez ponad 24 lata czynnie uczestniczył w życiu ZZWP oraz 42 lata w OSP.

Przy okazji zebrania były słowa podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania integracyjnego, które miało miejsce 19.08.2022 r. w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej. Była to okazja do wspomnień, ale także snucia planów na przyszłość. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Kol. Jerzego WELKE, nasza współpraca jest bardzo owocna i przynosi wymierne korzyści dla obu stron.

Galeria zdjęć

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA NR 14 W DNIU 2.09.2021 R.

W dniu 2.09.2021r. w Kole nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Podsumowano minione 4 lata oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Należy dodać, że Koło nr 14 ZZWP jest najprężniej działającym Kołem w Rejonie i liczy 75 członków. Członkowie Koła zdecydowali o wyborze:
1.Zarządu Koła nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
Prezes – Wawrzynic PASZKIET;
Wiceprezes – Andrzej LUWIŃSKI;
Sekretarz – Mirosław SIEPETOWSKI;
Skarbnik – Henryk JEDLIŃSKI;
Członek – Roman BALCERZAK.
2.Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Franciszek BREWCZAK;
Zastępca Przewodniczącego – Henryk ŚCIĘGOSZ
Sekretarz – Marek TRZCIŃSKI
Członek – Mirosław CHWIROT
3.Delegatów na XI Zjazd Zarządu Rejonowego w Elblągu:
– Wawrzyniec PASZKIET;
– Andrzej LUWIŃSKI;
– Henryk JEDLIŃSKI;
– Roman BALCERZAK;
– Mieczysław CHWIROT.
Podsumowaniem zebrania było wyróżnienie najaktywniejszych członków Koła:
1.Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił:
Złotym Krzyżem z Gwiazdą :
– Andrzej LUWIŃSKI .
Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZŻWP:
– Henryk JEDLIŃSKI.
Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ŻZWP:
– Józef RYCHLIŃSKI;
– Bartosz LUWIŃSKI.
Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP:
– Henryk NOWOSAD;
– Franciszek BREWCZAK.
Odznaką Honorową ZZWP:
– Tomasz SIELICKI;
– Marek TRZCIŃSKI;
– Leszek DZIĄG;
– Mieczysław CHWIROT;
– Andrzej MENDALKA.
Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP:
– Roman BALCERZAK;
– Jerzy WELKE.
Zarząd Koła nr 14 ZŻWP w Braniewie wyróżnił 32 członków dyplomami.

GALERIA ZDJĘĆ

SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA NR 14 W DNIU 13.08.2021R.

W dniu 13.08.2021r.,po bardzo długiej przerwie – spowodowanej stanem epidemiologicznym w Polsce – odbyło się spotkanie członków Koła nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie, poświęcone uczczeniu 40-tej rocznicy powstania ZŻWP. Swoją obecnością zaszczycili nas samorządowcy w osobach :
– Starosta Powiatu Braniewskiego – Pan Karol MOTYKA;
– Burmistrz Miasta Braniewa – Pan Tomasz SIELICKI;
– Wójt Gminy Braniewo – Pan Jakub BORNUS.
Przy okazji spotkania Prezes Zarządu Koła Wawrzyniec PASZKIET w imieniu Zarządu Głównego ZŻWP i własnym przekazał członkom i zaproszonym gościom podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wkład pracy na rzecz funkcjonowania i dalszego rozwoju Naszego Koła z pożytkiem dla lokalnej społeczności, ale także obronności kraju.
Podsumowaniem wystąpienia było wręczenie wyróżnień zaproszonym gościom oraz najaktywniejszym członkom Klubu.
Zarząd Główny ZŻWP na wniosek Zarządu Rejonowego ZŻWP wyróżnił:
1.Złotym medalem 40-lecia ZŻWP:
– Eugeniusza BRONISZEWSKIEGO;
– Krzysztofa CZYRNKA;
– Andrzeja WORONOWICZA;
– Mariusza ŁACMANA;
– Jerzego WELKE;
– Norberta SZYMORKA.
2.Odznaką Honorową ZŻWP:
– Tomasza SIELICKIEGO;
– Mieczysława CHWIROTA;
– Wiesława CZECHA;
– Jana BUTKIEWICZA;
– Wiesława PIETRZYKA;
– Piotra ŻYWICKIEGO;
– Franciszka BREWCZAKA;
– Edmunda KROWIAKA.

 

ZEBRANIE KOŁA NR 14 W DNIU 21.02.2020 r.

„W dniu 21.02.2020 w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Koła nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przewodniczący, Kol.Wawrzyn PASZKIET dokonał podsumowania 2019 roku. Wskazał na problemy, które towarzyszyły nam w codziennej działalności, ale także uwypuklił wiele przedsięwzięć, które świadczą o prężnej działalności koła, otwarciu na przyjmowaniu nowych członków, organizacji spotkań integracyjnych oraz zawodów sportowych na terenie Naszego Miasta i powiatu braniewskiego. Wiceprzewodniczący, Kol.Andrzej LUWIŃSKI uzupełnił wystąpienie Przewodniczącego o zapoznanie zebranych z „Planem działalności Koła na 2020rok”. Wynikają z niego nowe i bardziej ambitne zadania, które są jednocześnie przesłanką do głębszej integracji członków oraz pomocy Tym , których aktywność społeczna została ograniczona stanem zdrowia. W części końcowej zebrania wręczono wyróżnienia dla członków Koła, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystym zebraniu w dniu 10.01.2020r.

Wyróżniono:

Brązowym Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP:

– Kolegę Henryka NOWOSADA

– Kolegę Henryka JEDLIŃSKIEGO

Odznaką Honorową ZŻWP:

– Kolegę Henryka NOWOSADA

Statuetką Koła nr 14:

– Kolegę Andrzeja MENDALKĘ

– Kolegę Henryka NOWOSADA

– Kolegę Piotra MELKĘ

Dyplomem uznania:

– Koleżankę Iwonę NOWAK

– Kolegę Roberta KOŚCIUGA

– Kolegę Jana ŁACMANA

– Kolegę Leszka DUBICKIEGO

SPOTKANIE NOWOROCZNE ZŻWP

W dniu 10.01.2020r. odbyło się uroczyste zebranie Koła nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie. Na zaproszenie Zarządu, swoją obecnością zaszczycili nas:

– Przewodniczący Zarządu Rejonowego ZŻWP w Elblągu – Pan Marian PPETERS;

– Kapelan Parafii Cywilno – Woskowej św.Wojciecha w Braniewie – Ks.kap.ppor.Sławomir JAROCKI

– Wójt Powiatu Braniewskiego – Pan Karol MOTYKA;

– Burmistrz Miasta Braniewa – Pan Tomasz SIELICKI;

– Wójt Gminy Braniewo – Jakub BORNUS.

Podsumowaniem minionego, 2019r. było wyróżnienie działaczy samorządowych, którzy na różne sposoby wspierają naszą działalność i motywują do dalszej, owocnej pracy. Dyplomami wyróżniono Panów:

– Pana Karola MOTYKĘ;

– Pana Tomasza SIELICKIEGO;

– Pana Jakuba BORNUSA;

– Pana Mariana PETERSA;

– Kolegę Wiesława CZECHA

Na wniosek Zarządu Rejonowego ZŻWP w Elblągu, Zarząd Główny ZŻWP wyróżnił:

1.Złotym Krzyżem ZŻWP:

– Kolegę Andrzeja LUWIŃSKIEGO;

2.Srebrnym Krzyżem ZŻWP:

– Kolegę Romana BALCERAKA;

– Kolegę Józefa GROBELNEGO;

– Kolegę Alojzego WARDZAKA;

3.Srebrnym Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP:

– Kolegę Wawrzyńca PASZKIETA;

4. Brązowym Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP:

– Kolegę Wiesława TURSKIEGO

5.Odznaką Honorową ZŻWP:

– Kolegę Józefa RYCHLIŃSKIEGO;

– Kolegę Arkadiusza WÓJCIKA;

– Kolegę Jarosława GERELUKA;

Zarząd Koła NR 14 ZŻWP W Braniewie wyróżnił:

1.Medalem Pamiątkowym Koła Nr 14:

– Kolegę Edwarda KROWIAKA;

– Kolegę Jerzego MILCZARKA;

– Kolegę Marka TRZCIŃSKIEGO;

– Kolegę Arkadiusza WÓJCIKA

2.Statuetką Koła nr 14:

– Kolegę Czesława GRZESIAKA;

– Kolegę Romana BALCERAKA;

– Kolegę Andrzeja MENDALKĘ;

– Kolegę Antoniego BUTKIEWICZA;

– Kolegę Wiktora BREJNĘ;

– Kolegę Andrzeja KRZYWCA;

– Kolegę Piotra GNATKA;

– Kolegę Zbigniewa GRACZYKA;

– Kolegę Piotra ŻYWICKIEGO;

– Kolegę Franciszka BREWCZAKA;

– Kolegę Roberta WIDZISZA;

3.Dyplomem jubileuszowym;

– Kolegę Jana KOCMANA;

– Kolegę Bolesława TOMKIEWICZA;

– Kolegę Mirosława SIEPIATOWSKIEGO;

– Kolegę Marka CICHOCKIEGO;

– Kolegę Norberta SZYMOREK

Na zakończenie w imieniu wyróżnionych głos zabrał Kolega Wiesław TURSKI. W imieniu samorządowców głos zabrali Panowie Karol MOTYKA i Tomasz SIELICKI.

ZEBRANIE ZŻWP 15.11.2019

W dniu 15.11.2019r. odbyło się zebranie członków Koła nr 4 ZŻWP. Zebranie prowadził przewodniczący kol.Kazimierz PASZKIET. Było ono poświęcone:
– przekazaniu najważniejszych informacji z zebrania Zarządu Rejonowego ZŻWP;
– zbieraniu składek na Sztandar , który będzie zakupiony przez Zarząd Rejonowy ZŻWP;
– poinformowaniu zebrania o przebiegu wizyty delegacji Koła na grobach Kolegów, którzy odeszli na ostatnią wieczną służbę. W delegacji byli kol. Andrzej LUWIŃSKI, Kazimierz PASZKIET, Eugeniusz BRONISZEWSKI;
– poinformowaniu zebranych o obchodach  Święta Odzyskania Niepodległości w Braniewie i powiecie braniewskim;
– organizacji uroczystego spotkania noworocznego w dniu 10.01.2020r.
– wręczeniu legitymacji członka Koła dla kolegów Lecha NAWROTA i Zbigniewa ŚCIĘGOSZA;
– wręczeniu odznaki pamiątkowej dla kolegi Krzysztofa CZYRNKA

ZEBRANIE ZŻWP 5.10.2019R

W dniu 5.10.2019r odbyło się zebranie członków Koła nr 4 ZŻWP , które było poświęcone podsumowaniu działalności w minionym kwartale. Myślą przewodnią było jednak poinformowanie członków o rozprowadzanych „cegiełkach”, z których zebrane środki finansowe będą zasilać fundusz pomocy ZŻWP dla osób niepełnosprawnych, chorych i będących w potrzebie. Zebranie prowadził z-ca przewodniczącego  kol .Andrzej LUWIŃSKI

SPOTKANIE INTEGRACYJNE ZŻWP 14.06.2019R

SPOTKANIE KOŁA nr 14 ZŻWP

W dniu 15.05.2019 r. w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie odbyło się kolejne w tym roku zebranie Koła nr 14 ZŻWP. Prezes Koła mł.chor.rez.Wawrzyn PASZKIET rozpoczynając zebranie. poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Kolegi ppłk.rez. Tadeusz JUSZCZYSZYNA, który odszedł na wieczną służbę w wieku 88 lat. Był to najstarszy członek naszego Koła.W drugiej części zebrania dokonano zmiany w Zarządzie Koła. Na nowego sekretarza jednogłośnie wybrano Kolegę kpt.rez. Mirosława SIEPIATOWSKIEGO. Po omówieniu spraw organizacyjnych odbyła się najważniejsza część zebrania związana z wręczeniem legitymacji związkowej oraz wyróżnieniem najaktywniejszych członków Koła.
Oficjalnie nowymi członkami Koła nr 14 ZŻWP zostali n/w żołnierze rezerwy:
– kpt.rez.Piotr MELKA
– st.sierż.rez.Jan ŁACMAN
– st.szer.rez.Bartosz LUWIŃSKI
Za zasługi dla ZŻWP wyróżniono ODZNAKĄ HONOROWĄ „Za Zasługi dla ZŻWP”:
– st.szer.rez.Bartosz LUWIŃSKI
Za zasługi dla Koła nr 14 ZŻWP w Braniewie wyróżniono:
– ppłk.rez.Bolesław TOMKIEWICZ
– mjr rez.Henryk NOWOSAD
– Pan Wincenty PRZYBOROWSKI

Galeria zdjęć