ZŻWP – Linki

http://16dz.wp.mil.pl – 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana w Elblągu
http://9bkpanc.wp.mil.pl – 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej;
http://wszwolsztyn.wp.mil.pl – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie;
http://wkuelblag.wp.mil.pl – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu;
http://www.stowarzyszenierannych.pl -Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju;
http://pamiecprzyszlosc.pl – Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy;
mon.gov.pl – Ministerstwo Obrony Narodowej;
http://sgwp.wp.mil.pl – Sztab Generalny WP;
http://www.zzwp.pl – strona główna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
http://www.amw.com.pl – Agencja Mienia Wojskowego;
http://ozzbzz.wp.mil.pl – Ogólnopolski Związek Zawodowy Byłych Żołnierzy Zawodowych;
http://www.polska-zbrojna.pl – gazeta internetowa Polski Zbrojnej;
http://www.gwir.pl – Głos Weterana i Rezerwisty;
http://www.fundemerwoj.pl – Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym;