ZŻWP w Braniewie – historia Koła

15.05.2010r. – w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie odbyło się kolejne w tym roku zebranie Koła nr 14 ZŻWP. Prezes Koła mł.chor.rez.Wawrzyn PASZKIET rozpoczynając zebranie. poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Kolegi ppłk.rez. Tadeusz JUSZCZYSZYNA, który odszedł na wieczną służbę w wieku 88 lat. Był to najstarszy członek naszego Koła.W drugiej części zebrania dokonano zmiany w Zarządzie Koła. Na nowego sekretarza jednogłośnie wybrano Kolegę kpt.rez. Mirosława SIEPIATOWSKIEGO. Po omówieniu spraw organizacyjnych odbyła się najważniejsza część zebrania związana z wręczeniem legitymacji związkowej oraz wyróżnieniem najaktywniejszych członków Koła.

Oficjalnie nowymi członkami Koła nr 14 ZŻWP zostali n/w żołnierze rezerwy:

 • kpt.rez.Piotr MELKA
 • st.sierż.rez.Jan ŁACMAN
 • st.szer.rez.Bartosz LUWIŃSKI

Za zasługi dla ZŻWP wyróżniono ODZNAKĄ HONOROWĄ „Za Zasługi dla ZŻWP”:

 • st.szer.rez.Bartosz LUWIŃSKI

Za zasługi dla Koła nr 14 ZŻWP w Braniewie wyróżniono:

 • ppłk.rez.Bolesław TOMKIEWICZ
 • mjr rez.Henryk NOWOSAD
 • Pan Wincenty PRZYBOROWSKI

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania:

 

16.11.2018r. – w Braniewskim Centrum Kultury spotkali się członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koła nr 14 w Braniewie, któremu przewodniczy mł.chor.rez. Wawrzyniec PASZKIET. Należy nadmienić, że jest to największe i najprężniej działające koło w ramach Zarząd Rejonowego ZŻWP z siedzibą w Elblągu i skupia 68 członków, byłych żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy rezerwy, którym zawsze była i jest bliska problematyka proobronna , socjalno – zdrowotna oraz społeczna . Ostatnie w mijającym roku zebranie było okazją do podsumowania tego co zrobiliśmy oraz zakreślenia planów działalności na przyszły rok. Głównym punktem zebrania było jednak wręczenie pamiątkowych odznak klubu oraz legitymacji dla nowych członków koła:

1.Płk rez. Mieczysława CHWIROTA;
2.Ppłk rez. Bolesława TOMKIEWICZA;
3.Ppłk rez. Marka Trzcińskiego;
4.St.chor.rez. Wiktora BREJNY;

Uroczyste spotkanie i podsumowanie minionego roku zaplanowaliśmy na 18 stycznia 2019r. na godzinę 16.00. Wszystkich zainteresowanych tą uroczystością prosimy o kontakt z mł.chor.rez.Wawrzyńcem PASZKIETEM lub ppłk rez.Andrzejem LUWIŃSKIM.

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania:

 

3.08.2018 r. – Spotkanie integracyjne członków Koła nr 14 w Fosie, zamykające sezon wiosenno – letni

 

10.06.2018 r. – Strzelanie z broni małokalibrowej z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Organizatorem strzelania był Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Elblągu.

 

02.06.2018 r. – Spotkanie integracyjne członków Koła nr 14 w Fosie.

 

12.01.2018r. – odbyło się spotkanie noworoczne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Koła nr 14 w Braniewie. Dla nas, byłych żołnierzy – teraz żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku jest to dzień szczególny, kiedy możemy w jednym czasie spotkać się, porozmawiać i powspominać o tym co było naszym mottem życia przez kilkanaście, a czasami i kilkadziesiąt lat życia.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Prezes Zarządu Rejonowego ŻZWP – Pan Marian PETERSA;
Starosta Powiatu Braniewskiego – Pan Leszek DZIĄG;
Burmistrz Miasta Braniewa – Pani Monika TRZCIŃSKA;
Wójt Gminy Braniewo – wz. Pan Eugeniusz BRONISZEWSK

Spotkanie było okazją do podziękowania wyróżniającym się członkom za poświęcony czas i pracę na rzecz Naszego Koła. Na wniosek Zarządu Rejonowego ZŻWP w Elblągu, Zarząd Główny ZŻWP Uchwałą nr 6/2017K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej wyróżnił:

1. Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP:
– Pana Wawrzyńca PASZKIETA

Odznaczenie Pana Wawrzyńca PASZKIETA Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP

2. Złotym Krzyżem ZŻWP:
– Pana Tadeusza JUSZCZYSZYNA

Odznaczenie Pana Tadeusza JUSZCZYSZYNA

3. Srebrnym Krzyżem ZŻWP:
– Pana Andrzeja LUWIŃSKIEGO
– Pana Wiesława TURSKIEGO
– Pana Stefana DUBLENICĘ

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem ZŻWP

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem ZŻWP

4. Brązowym Krzyżem ZŻWP:
– Pana Romana BALCERAKA
– Pana Roberta KOŚCIUGA

Odznaczenie Brązowym Krzyżem ZŻWP

5. Złotym Medalem XXXV – lecia ZŻWP:
– Pana Henryka NOWOSADA
– Pana Henryka JEDLIŃSKIEGO

Odznaczenie Złotym Medalem XXXV – lecia ZŻWP

6. Odznaką Honorową ZŻWP:
– Pana Andrzeja WORONOWICZA
– Pana Adriana TYMECKIEGO

7. Medalem Pamiątkowym ZŻWP:
– Pana Romana BALCERAKA
– Pana Zbigniewa KAMIŃSKIEGO
– Pana Franciszka BREWCZAKA

Odznaczenie Medalem Pamiątkowym ZŻWP

 

Zarząd Koła nr 14 ZŻWP w Braniewie wyróżnił dyplomami honorowymi:
– Pana Leszka DZIĄGA
– Panią Monikę TRZCIŃSKĄ
– Pana Tomasza SIELICKIEGO
– Pana Wawrzyńca PASZKIETA
– Pana Andrzeja WORONOWICZA;
– Pana Krzysztofa CZYRNKA
– Pana Eugeniusza BRONISZEWSKIEGO
– Pana Andrzeja MENDALKĘ
– Pana Andrzeja ŁUCZAKA
– Pana Dariusza TOMASZEWICZA

Osoby wyróżnione dyplomami honorowymi

Osoby wyróżnione dyplomami honorowymi

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych słowa podziękowania na ręce Prezesa Zarządu Rejonowego i Prezesa Koła nr 14 przekazał Pan Tadeusz JUSZCZYSZYN.

 

Po oficjalnej ceremonii było kontynuowane spotkanie w gronie kolegów i zaproszonych gości. Była to okazja do wielu wspomnień z minionych lat, spędzonych na poligonach i placach ćwiczeń oraz złożenia sobie życzeń noworocznych. Kiedyś żołnierze w mundurach – dzisiaj żołnierze w garniturach, ale spotkanie pokazało, że żołnierzem nie przestaje być. Lata służby i czas oddany dla Ojczyzny odciska piętno na całe życie.

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania:

 

11.11.2017r. – z okazji z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości delegacja Koła nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie:

– Wawrzyniec PASZKIET;
– Roman BALCERAK
– Krzysztof CZYRNEK

złożyła wiązanki kwiatów na rondzie gen. Andersa i Skwerze Sybiraków

poniżej relacja fotograficzna:

 

04.08.2017r. – w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się kwartalne zebranie Naszego Koła. Podczas zebrania zostaliśmy zapoznani z najnowszymi informacjami dotyczącymi działalności ZŻWP.

14.07.2017r. odbyło się spotkanie członkowie Koła spotkanie przy grilu w OSP w Braniewie. Miejsca do spotkania udostępnił jak zwykle Prezes OSP p. Jerzy WELKE.
Na spotkanie zostali zaproszeni goście: P. Starosta z małżonką, P. Burmistrz m. Braniewo, P. Wójt gm. Braniewo oraz płk rez. Andrzej Włodarczyk – prezes koła ZŻWP w Warszawie. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz członków koła Prezes Kazimierz Paszkiet podziękował Państwu Dziąg i P. Burmistrz za okazałą pomoc na rzecz Koła nr 14.
Kolega Jerzy Welke został uhonorowany medalem pamiątkowym Koła nr 14. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

04.07.2017r.  – w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się zebranie Naszego Koła. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć Kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli na Wieczną Służbę: mjr rez.Michał HABERLIŃSKI, ppłk rez.Włodzimierz Wilczyński,kpt.rez.Janusz KOCYBA. Delegat na XI Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłk rez.Roman BALCERAK – który odbył się w dniach od 27 do 28 czerwca 2017 r. we Włocławku, zapoznał nas z wyborem nowych władz naczelnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz przedstawił zadania, które na najbliższe lata postawił sobie nowy Zarząd. Wszystkim przybyłym bardzo serdecznie dziękujemy.

21.06.2017r. – pożegnaliśmy Naszego Kolegę mjr rez. inż. HABERLIŃSKIEGO Michała. Koło nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na uroczystościach pogrzebowych reprezentowali:

– ppłk mgr inż.LUWIŃSKI Andrzej;
– ppłk rez.mgr inż.BALCERAK Roman
– chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec

 

 

10.06.2017r. 

W dniu 10 czerwca 2017r. na strzelnicy wojskowej w m. Glinki odbył się powiatowy turniej strzelectwa sportowego o puchar Starosty Powiatu Braniewskiego z okazji 72 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Pieniężnie. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć byłych żołnierzy zawodowych zrzeszonych w Kole nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie .
Nasz Klub był reprezentowany przez trzy drużyny w składzie:

DRUŻYNA I:
1.Wawrzyniec PASZKIET
2.Wiesław TURSKI
3.Arkadiusz b

DRUŻYNA II:
1.Zbigniew GRACZYK
2.Henryk KOMOROWSKI
3.Andrzej MENDALKA

DRUŻYNA III:
1.Eugeniusz BRONISZEWSKI
2.Jarosław GERELUK
3.Marcin NAGÓRKO
W ogólnej klasyfikacji Drużyna I zajęła V miejsce w grupie 21 startujących drużyn, a najlepszym strzelcem indywidualnym zawodów w kategorii mężczyzn został Andrzej MENDALKA.

Poniżej zdjęcia z turnieju:

28.04.2017r. odbyło się spotkanie jajkowo-wielkanocne członków koła w restauracji „Noce i Dnie” w Braniewie. W spotkaniu uczestniczyło 25 członków.

W części oficjalnej wręczono medale pamiątkowe i odznaki honorowe.

22.04.2017 r. – odbyło się zebranie  sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Rejonowego ZŻwp W Elblągu. Wybrano nowy zarząd:

 • prezes – Marian Petyras,
 • wiceprezes – Wawrzyniec Paszkiet,
 • sekretarz – Mieczysław Sil,
 • członek zarządu – Władysław Wierzbicki, Zbigniew Dobrenko, Krzysztof Bak.

04.04.2017 r. – zmarł kol. Janusz Kocyba. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło grono naszych kolegów. Na cmentarzu Prezes Wawrzyniec Paszkiet w kilku słowach pożegnał   Janusza Kocybę.

 

 10.02.2017 r. – na zebraniu członków koła wyróżniony został Tadeusz Jaszczyszyn Certyfikatem Honorowego Prezesa Koła nr 14.

 31.01.2017r. – odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne członków koła w restauracji „Noce i Dnie” w Braniewie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: P. Burmistrz Monika Trzcińska, Prezes Zarządu Rejonwego Koła ZŻWP płk dypl. rez. Marian KOZŁOWSKI, wiceprezes por. rez. Marian Peters, kapelan ks. mjr Mariusz Antczak.

W części oficjalnej wręczono medale pamiątkowe, odznaki honorowe, dyplomy jubileuszowe, dyplomy – podziękowania.
W części gastronomiczno-rozrywkowej po złożeniu życzeń na 2017 r. i przypieczętowaniu ich lampką szampana, dalsze spotkanie umilał czas kol. Bryk Zdzisław solo, na swoich znanych już z przednich występów instrumentach klawiszowych.

 

27.01.2017 r.

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres 24.01.2013 – 27.01.2017 r. Prezes ZŻWP Koła nr 14 P. Wawrzyniec Paszkiet przedstawił w skrótowej formie okres 4 letniej kadencji. Koło za omawiany okres, od początku 2013 roku z 26 członkami powiększyło się do 54. Zarząd Koła spotykał się 29 razy, zebrań członków odbyło się 17.

W omawianym okresie wyróżniono członków:

 • złotym medalem ZZDOK – 1;
 • srebrnym medalem ZZDOK – 1;
 • Medalem XXX Lecia ZŻWP – 17;
 • Krzyżem Zasługi ZŻWP – złotym – 1, srebrnym – 5, brązowym – 21;
 • złotym medalem XXXV Lecia ZŻWP – 12.

Prezes koła wyróżnił dyplomami podziękowaniami – 19, dyplomami jubileuszowymi 20 członków koła. Zarząd rejonowy udzielił 10 członkom wsparcia w postaci paczek żywnościowych.

Dobrze układała się współpraca Zarządu koła z Dowódcą 9.BKpanc. Organizowane były spotkania, pikniki, zawody strzeleckie.

Dobrze także układała się i jest dalej kontynuowana współpraca z Panią Burmistrz m. Braniewo, ze Starostą powiatu braniewskiego i Wójtem gm. Braniewo. Organizowane były spotkania opłatkowo-noworoczne i wielkanocne. Gdy współpraca z wojskiem została „zawieszona” Dyrektor BCK za sprawą P. burmistrz udostępniła pomieszczenia w BCK na organizowanie zebrań. Szczególne podziękowania należą się komendantowi OSP w Braniewie P. Welke, który zezwolił na organizowanie spotkań przy grilu na terenie OSO. Za sprawą Starosty powiatu Została uruchomiona strona internetowa koła.

Poprzez głosowanie został wyłoniony nowy Zarząd Koła nr 14:

 • prezes – Wawrzyniec Paszkiet,
 • wiceprezes – Andrzej Luwiński,
 • sekretarz – Jerzy Milczarek,
 • skarbnik – Henryk Jedliński,
 • członek zarządu – Roman Balcerak,

Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – Henryk Nowosad,
 • członkowie – Andrzej Łuczak,
     Adam Okaj.

 

16.11.2016 r. – na zebraniu wręczone zostały znaczki członkowskie, breloczki koła. Uzgodniono datę spotkania noworocznego na dzień 13 styczeń 2017r.

25.10.2016r. – na zebraniu Zarządu koła przyjęto nowych kandydatów na członków:

 – mjr rez. Henryk NOWOSAD;
– chor. rez. Jacek DUDZIK. Kolo liczy 53 członków.

03.09.2016 r. – na zebraniu Zarządu koła przyjęto nowych kandydatów:

 – kpt. rez. Andrzej WORONOWICZ;
– st. szer. Stefan TRUKOWSKI.

30.07.2016r. – przy kole wędkarskim nr 10 w Braniewie odbyły się zawody wędkarskie przy udziale członków koła ZŻWP nr 14: p. Jerzy MILCZAREK, Michał HABERLIŃSKI oraz Mirosław SIEPETOWSKI. Za uzyskane wyniki w połowach zostali uhonorowani pucharami. Sponsorem nagród była Pani Burmistrz Braniewa.

W dniu 21.06.2016 r. odbyły się zawody strzeleckie, organizowane przez LOK w Pieniężnie we współudziale ze Starostwem Powiatowym w Braniewie, na strzelnicy myśliwskiej pod Fromborkiem.

Z koła brały udział dwie drużyny w składzie:
I. Eugeniusz Broniszewski, Zbigniew Graczyk, Dariusz Tomaszewicz – I miejsce i złoty medal;
II. Arkadiusz Wójcik I miejsce, Mirosław Siepetowski II miejsce, Wawrzyniec Paszkiet III miejsce.

W dniu 18.06.2016r. z okazji 35 Lecia ZŻWP został zorganizowany Gril. I ponownie dzięki uprzejmości Komendanta OSP P. Jerzego Welke członkowie koła mieli się gdzie bawić.

Grill z z okazji 35 Lecia ZŻWP w Braniewie

05.05.2016r. Odbyło się spotkanie członków koła, gdzie zostali zaproszeni Prezes LOK z Pieniężna P. Tadeusz Kłębucki, członek zarządu LOK P. Stanisław Kiczyński oraz Prezes Stowarzyszenia Sybiraków P. Wacław BORKOWSKI. Poruszona została sprawa dotycząca przyszłych zawodów strzeleckich planowanych na 21.05.2016 r. na strzelnicy myśliwskiej pod Fromborkiem.
Prezes Stowarzyszenia Sybiraków opowiadał, na podstawie własnych losów, historie ludności polskiej wywożonej do obozów na Syberii.

W dniu 16.04.2016r. dzięki uprzejmości P. Jerzego WELKE i rozwijającej się owocnej współpracy pomiędzy kołem a OSP odbyło się spotkanie wielkanocne w remizie OSP. Obecnych było 23 członków.

Spotkanie wielkanocne w remizie OSP

Na zebraniu Zarządu Koła w dniu 24.03.2016r. przyjęto sześciu nowych członków: ppłk rez. Dariusza SZLENDAKA, mjr rez. Józefa RYCHLIŃSKIEGO, st. chor. szt. rez. Karola BAZNERA, chor. rez. Jarosława SERELUKA, chor. Arkadiusza WÓJCIKA, , mł. chor. rez. Piotra ŻYWICKIEGO. Na dzień 17.03.2016 koło liczy 45 członków.

17.03.2016r. na zebraniu członków koła poruszona została sprawa związana z decyzją MON o rozwiązaniu umowy współpracy pomiędzy ZŻWP a SZ, udostępnienia przez P. Burmistrz pomieszczenia w BCK do przeprowadzenia kolejnych spotkań członków koła oraz pojawieniu się (dzięki wspaniałomyślności P. Starosty) zakładki na stronie internetowej powiatu braniewskiego.

03.03.2106r. członkowie Zarząd Koła uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy w Elblągu. Omówione zostały sprawy bieżące związane z decyzją MON o rozwiązaniu umowy współpracy pomiędzy ZŻWP a SZ. Ponadto zostało przekazane sprawozdanie finansowe z działalności koła oraz składki członkowskie.

12.02.2016r. na spotkaniu Zarządu Koła przyjęto nowego członka sierż. Dariusza TOMQASZEWICZA, pełniącego aktualnie służbę w 9 BKPanc.

14.01.2016r. Odbyło się, przy kawie, zebranie członków koła, na którym min. Prezes Kazimierz Paszkiet przedstawił dwóch nowo przyjętych członków: por. rez. Jarosława TRZCIŃSKIEGO oraz st. chor. szt. rez. Andrzeja ŁUCZAKA.

10.01.2016r. – odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne członków koła w restauracji „Noce i Dnie” w Braniewie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: P. Burmistrz Monika Trzcińska, w imieniu Dowódcy 9 BKPanc mjr Ireneusz Wiliński, Prezes Zarządu Rejonwego Koła ZŻWP płk dypl. rez. Marian KOZŁOWSKI, wiceprezes por. rez. Marian Peters, kapelan ks. mjr Mariusz Antczak.

W części oficjalnej wręczono medale:

Za Zasługi Dla Obronności Kraju:

– złoty – st. chor. szt. rez. Henryk Jedliński,
– srebrny – st. sierż. w st. spocz. Kazimierz Durka,

Srebrny krzyż za zasługi dla ZŻWP – mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Paszkiet.

Odznaki honorowe za zasługi dla ZŻWP

ppłk rez. Andrzej Luwiński, kpt. rez. Jerzy Milczarek, mjr rez. Wiesław Turski, ppłk rez. Roman Balcerak, st. chor. rez. Józef Grobelny, st. chor. rez. Robert Kościug, Zbigniew Kamiński, st. sierż. szt. Adam Okaj,

dyplomy jubileuszowe:

st. sierż. rez. Kazimierz Durka
mł. chor. rez. Zbigniew Graczyk
st. chor. rez. Józef Grobelny
mjr rez. Wiesław Turski
st. chor. szt. rez. Jerzy Krzywonos

Dyplomy – podziękowania:

P. Monika Trzcińska
płk rez. Marian Kozłowski
kapelan ks. mjr Mariusz Antczak
w imieniu Dowódcy 9 BKPanc mjr Ireneusz Wiliński

Wręczono legitymację oraz znaczki koła nowym członkom:

kpt. rez. Mirosław Siepetowski
kpt. Mariusz Wileński
st. sierż. w st. spocz. Lucjan Gorczyca
P. Norbert Szymorek
st. chor. szt. rez. Jerzy Krzywonos.

Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów zabrał głos ks. kapelan Mariusz Antczak dzieląc się słowem bożym i opłatkiem. Na koniec części oficjalnej zabrała głos P. Monika Trzcińska między innymi życząc wszystkiego najlepszego w 2016 r. W części gastronomiczno-rozrywkowej po złożeniu życzeń na 2016 r. i przypieczętowaniu ich lampką szampana, dalsze spotkanie i rozmowy „starych Polaków” umilał czas kol. Bryk Zdzisław swoimi umiejętnościami, na swoich znanych już z przednich występów instrumentach klawiszowych.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków koła Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Braniewie
Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków koła Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Braniewie
Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków koła Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Braniewie
Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków koła Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Braniewie

08.12.2015r. – odbyło się zebranie Zarządu Koła, na którym przyjęto dwóch nowych członków P. Norbert Szymorek, st. szer. rez. Adrian Tymecki. (koło na dzień 08.12.2015 r. liczy 42 członków).

02.11.2015r. – zebranie członków koła. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi mł. chor. w st. spocz. Edmunda MORAWSKIEGO. Podsumowano działalność koła za mijający rok,
a w szczególności podkreślono duże zaangażowanie prezesa P. Paszkieta w organizacji zawodów strzeleckich, spotkań integracyjnych członków koła z zaprzyjaźnioną OSP w Braniewie, utrzymanie współpracy pomiędzy 9 BKPanc a kołem.

Poniżej zdjęcia z zebrania w dniu 02-11-2015r.:

dsc01452

Poniżej zdjęcia z zebrania w dniu 02-11-2015r.

Zdjęcia z zebrania członków koła ZŻWP w dniu 02-11-2015r.

19.09.2015r. – odbyło się zebranie zarządu koła, na którym jednomyślnie przyjęto dwóch nowych członków kpt. rez. Mirosława SIEPETOWSKIEGO oraz kpt. Mariusza WILEŃSKIEGO.

17.09.2015r. – odbyło się zebranie członków koła w klubie garnizonowym przy 9 BKPanc. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi mjr w st. spocz. Bolesława Pakuły (pogrzeb odbył się 22.08.2015 r.). Podsumowanie działalności koła od ostatniego zebrania, które miało miejsce 14.05.2015 r. Uzgodniono spotkanie opłatkowo – noworoczne na pierwszą dekadę stycznia przyszłego roku. Przekazanie informacji przez Zarząd Związku jego członkom o złożeniu wniosków przez kpt. rez. Mirosława Siepetowskiego oraz kpt. Mariusza Wileńskiego o przyjęciu w jego szeregi.

16.09.2015r. Na zaproszenie Dowódcy 9 BKPanc płk Jacka Ostrowskiego odbyło się spotkanie robocze dotyczące współpracy i pomocy jaką dowódca może udzielić członkom koła w zakresie popularyzacji sportu, działalności kulturalnej. W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Paszkiet, Andrzej Luwiński, Roman Balcerak. Poruszono min. temat udostępnienia hali sportowej dla członków koła, pomieszczenia w klubie garnizonowym w celu organizacji zebrań oraz o spotkaniach z członkami koła na uroczystościach resortowych, państwowych organizowanych na terenie brygady. Dowódca wyraził zgodę na prowadzenie strony internetowej koła na stronie internetowej 9 BKPanc.

18.08.2015r. Na spotkaniu Zarządu Koła min. Rozpatrywano sprawę przyjęcia w szeregi koła kolego Lucjana GORCZYCY, który należał wcześniej do koła nr 16. Decyzją Zarządu został przyjęty w szeregi Koła nr 14. Uzgodniono zebranie członków na dzień 17.09. br w klubie garnizonowym.

13.06.2015r. Członkowie Koła zorganizowali spotkanie integracyjne na grilu przy OSP w Braniewie. Miejsca do spotkania udzielił Prezes OSP p. Jerzy WELKE.
W spotkaniu uczestniczyło 21 członków koła. Po przywitaniu uczestników prezes Koła podziękował prezesowi OSP za udostępnienie miejsca na spotkanie grilowe. Podczas spotkania P. Zdzisław BRYK przygrywał do tańca na organach „hammonda”. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

12.06.2015r. Na strzelnicy pistoletowej w 9 BKPanc odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu wojskowego P-83 organizowane przez Zarząd Rejonowy ZŻWP w ELBLAGU.
Na zawody przybyli Starosta p. Leszek DZIĄG oraz Prezes Zarządu Rejonowego Koła ZŻWP płk dypl. rez. Marian KOZŁOWSKI.
Wyniki strzelania indywidualnie:
 złoty medal – mł. chor. w st. spocz. Wawrzyniec PASZKIET
 srebrny medal – kpt. rez. Wiesław TURSKI
 brązowy medal – Henryk KOMOROWSKI
Wyniki strzelania drużynowo:
I miejsce – drużyna burmistrza m. BRANIEWO:
II miejsce – drużyna koła nr 14 w Braniewie:
 p. Wawrzyniec PASZKIET
 p. Wiesław TURSKI
 p. Henryk KOMOROWSKI
Na zakończenie zawodów Prezes ZR ZŻWP płk dypl. rez. Marian KOZŁOWSKI przekazał puchar prezesowi Koła nr 14 mł. chor. w st. spocz. PASZKIETOWI dziękując za popularyzacje strzelania w regionie braniewskim i wysiłek w przygotowaniu strzelania, spotkania kolegów i znajomych oraz wszystkim jego uczestnikom za udział. Zawody uświęciła grochówka, którą (podobno) doprawiał sam prezes.
23.06.2015 r. do Koła nr 14 wpłynęło pismo od Prezesa ZR z podziękowaniami za bardzo dobra organizacje zawodów strzeleckich.

14.05.2015r. Odbyło się zebranie członków koła w klubie garnizonowym przy 9 BKPanc. Podsumowanie działalności koła od ostatniego zebrania, które miało miejsce 12.02.2015 r. Przekazanie informacji członkom kola o przyjęciu w jego szeregi nowych członków:
 mjr rez. Eugeniusza BRONISZEWSKIEGO
 ST. Chor. Szt. Jerzego KRZYWONOSA
Zgłoszenie drużyn na zawody strzeleckie:
 strzelanie z kbks w dniu 16.05.2015 r. – zawody organizowane przez LOK;
 strzelanie z P-83 w dniu 16.06.2015 r. na strzelnicy pistoletowej
w 9 BKPanc.
W związku z organizacja zawodów wystosowano zaproszenia do Starosty Powiatu Braniewskiego, Burmistrza m. Braniewo oraz Wójta Gm. Braniewo
w sprawie zaszczycenia swoją obecnością uczestnictwa w zawodach oraz
o wystawienie 3 osobowych drużyn do strzelania z pistoletu wojskowego P-83.

3 maj 2015r. Na zaproszenie Burmistrz m. Braniewa Pani TRZCIŃSKIEJ Moniki oraz Starosty Powiatu Braniewskiego Pana mgr DZIĄGA Leszka delegacja Naszego Koła w osobach:

– mł.chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec – Prezes Koła;
– ppłk mgr inż.rez.LUWIŃSKI Andrzej – Wiceprezes Kola;
– KOMOROWSKI Henryk

wzięła udział uroczystościach związanych z obchodami Dnia Konstytucji 3 maja. Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęła się w Bazylice Mniejszej a następnie goście przemieścili się na Rondo im. ANDERSA Władysława i Skwer Sybiraków, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Akademia połączona z wystąpieniami okolicznościowymi i wyróżnieniami zasłużonych dla powiatu braniewskiego i m.Braniewa odbyła się w Braniewskim Centrum Kultury.

zzwp_3_maja_2016_605x454

24 kwiecień 2015r. Członkowie Koła zorganizowali spotkanie integracyjne w Gościńcu „NOCE I DNIE” , na które przybyli zaproszeni goście w osobach:

– płk dypl.rez.KOZŁOWSKI Marian – Prezes ZR ZŻWP w Elblągu;
– PETERS Marian – Skarbnik ZR ZŻWP w Elblągu

Była to jednocześnie okazja do wręczenia legitymacji i odznak Kola nr 14 dla nowych członków:

– mjr inż.rez.BRONISZEWSKI Eugeniusz;
– st.chor.sztab.KRZYWONOS Jerzy

Wieczór upłynął w bardzo miłej atmosferze .

22 kwiecień 2015r. Odbyło się posiedzenie Zarządu Koła, na którym rozpatrzono wnioski kandydatów:

– mjr inż.rez.BRONISZEWSKI Eugeniusz;
– st.chor.sztab.KRZYWONOS Jerzy

o przyjęcie w poczet członków Koła nr 14 ZŻWP. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i będą rekomendowane na najbliższym zebraniu Naszego Koła.

11 marzec 2015r. Delegacja w składzie:

– ppłk mgr inż.rez.LUWIŃSKI Andrzej;
– mł.chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec

Odwiedziła w domu chorego Kolegę mjr w st,sp. PAKUŁĘ Bolesława. Celem spotkania było złożenie życzeń noworocznych, powrotu do zdrowia oraz rozmowa koleżeńska.

12 luty 2015r. Zebranie członków Naszego Koła. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć Kolegi MROZINSKIEGO Henryka, którego pogrzeb odbył się w dniu dzisiejszym. W oficjalnych uroczystościach reprezentowali Nas Koledzy:

– ppłk mgr inż.rez.LUWIŃSKI Andrzej;
– kpt.inż.rez.MILCZAREK Jerzy;
– mjr inż.rez.HABERLIŃSKI Michał

Zebranie było okazją przyjęcia w poczet Naszych Członków n/w Kolegów:

– WELKE Jerzy;
– mł.chor.rez.SZOSTAKOWSKI Michał;
– chor.rez.PASZKIET Tomasz;
– mł.chor.rez.BRYK Zdzisław;
– plut.rez.DUBLANICA Stefan;
– GŁOWSKI Jerzy;
– mjr inż.rez.CZYRNEK Krzysztof;
– ppłk mgr inż.rez.BALCERAK Roman;
– KOCYBA Jan

Zarząd Koła przedstawił do zatwierdzenia propozycje wniosków do wyróżnienia najaktywniejszych członków Naszego Koła.

16 styczeń 2015r.

Spotkanie noworoczno – opłatkowe. W Uroczystościach udział wzięli:

– płk dypl.w st.sp.KOZŁOWSKI Marian – Przewodniczący ZR ZŻWP w Elblągu
– mjr inż.rez.ORZESZEK Jan – Sekretarz ZR ZŻWP
– Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 9BBKPanc.
– 23 Członków Naszego Kola.

Ten dzień był także okazją do wyróżnienia najaktywniejszych członków Naszego Koła.
Odznaką IV stopnia „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

odznaka_za_zaslugi_4_stopnia_zzwp

zostali wyróżnieni:

– ppłk mgr inż.rez.LUWIŃSKI Andrzej;
– mjr mgr inż.TURSKI Wieslaw
– kpt w st.sp.STĘPCZYNSKI Karol;
– st.chor.sztab.rez.JEDLIŃSKI Henryk;
– st.chor.sztab.rez.GROBELNY Józef;
– plut.w st.sp.DUBLANICO Stefan

Medalem „XXX-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

medal_30lecia_zzwp_200x150

zostali wyróżnieni:
– chor.rez.PASZKIET Tomasz;
– mł.chor.rez.OKAJ Adam;
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Zawodowych w Elblągu wyróżnił:

Ryngrafem z podziękowaniem za działalność statutową ZŻWP:
– mł.chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec

Dyplomem uznania:
– kpt.inż.rez.MILCZAREK Jezry;
– st.chor.sztab. w st.sp.KOMOROWSKI Henryk
Prezes Koła nr 14 ZŻWP w Braniewie wyróżnił:

Dyplomem:
– mł.chor.w st,sp.MORAWSKI Edmund;
– mł.chor.w st.sp.KUREK Zbigniew;
– chor.w st.sp.KOMOROWSKI Henryk;
– mjr inż.rez.HABERLIŃSKI Michał;
– ppłk mgr inż.w st.sp.WILCZYŃSKI Włodzimierz;
– p.NOWAK Iwona;
– mł.chor.rez.KOŚCIUG Robert;

Prezes wręczył znaczki Naszego Koła zaproszonym gościom:
– płk dyp.rez.KOZŁOWSKI Marian;
– mjr inż.rez.ORZESZEK Jan

Wszyscy członkowie Kola nr 14 ZŻWP w Braniewie otrzymali znaczki organizacyjne wykonane według Naszego projektu:

znaczek_zzwp_150x150

20 listopad 2014r.

Odbyło się zebranie organizacyjne Koła. Przyjęto Uchwały w sprawie znaczka organizacyjnego Kola oraz medalu pamiątkowego. Do koła został przyjęty:
– ppłk mgr inż.BALCERAK Roman

08 listopad 2014r.

Odbyło się posiedzenie Zarządu Koła. Podjęto decyzję o wykonaniu znaczka organizacyjnego Koła nr 14 ZŻWP oraz wykonania medalu pamiątkowego.

12 wrzesień 2014r.

Podpisano porozumienie o współpracy z 9 Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej im.Stefana BATOREGO.

Porozumienie podpisali:
– płk dypl.RYDZ Jan – Dowódca 9BBKPanc.;
– mł.chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec – Prezes;

16 czerwiec 2014r.

Odbyło się zebranie organizacyjne. Do Koła zostali przyjęci Koledzy:
– MROZIŃSKI Henryk;
– WELKE Jerzy;
– DUBLANICO Stefan

22 styczeń 2014r.

W związku z rezygnacją Kolegów z zajmowanych stanowisk na zebraniu organizacyjnym dokonano zmian.

W wyniku przeprowadzonego zebrania wybrano:
– ppłk mgr inż.rez.LUWIŃSKI Andrzej – Wiceprezes;
– kpt.inż.rez.MILCZAREK Jerzy – Sekretarz;
– st.chor.sztab.rez.JEDLIŃSKI Henryk – Skarbnik.

Do Naszego Koła został przyjęty Kolega:
– mł.chor.rez.KOŚCIUG Robert

24 styczeń 2013r.

Odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Naszego Koła.

Na zebranie przybyli goście w osobach:
– ppłk rez.SIK Mieczysław – Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Elblągu;
– ppłk rez.ZAJĄC Janusz – Skarbnik Zarządu Rejonowego ZŻWP w Elblągu.

Wybrano władze Zarządu Koła nr 14 ZŻWP w składzie:
– mł.chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec – Prezes;
– ppłk mgr inż.w st.sp.WILCZYŃSKI Włodzimierz – Wiceprezes;
– chor.rez.WINNIK Bronisław – Skarbnik;
– mjr inż..rez.HABERLIŃSKI Michał – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
– chor.rez.PORAŻYŃSKI Witold – Członek Komisji Rewizyjnej;
– mł.chor.rez.OKAJ Adam – Członek Komisji Rewizyjnej.
Obecnie Nasze Koło liczy 26 członków.

17 czerwiec 2010r.

Odbyło się zebranie założycielskie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Koło otrzymało nr 14.

W skład Zarządu wybrano:
– ppłk mgr inż.w st.sp.WILCZYŃSKI Włodzimierz – Prezes;
– mł.chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec – Wiceprezes;
– st.sierż.sztab.rez.STANKIEWICZ Jan – Skarbnik;
– ppłk w st.sp.JUSZCZYSZYN Tadeusz – Członek Zarządu;
– mjr inż.rez..HABERLIŃSKI Michał – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Obecnie Koło liczy 30 członków.