Logo Starostwa Powiatowego w Braniewie

III SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

21 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu Braniewskiego. W trakcie obrad Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. Radni swoją decyzję podjęli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Braniewskiego za 2023 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu.
Starosta Braniewski Leszek Dziąg podziękował Radnym za udzielone zaufanie i poparcie działań Zarządu Powiatu. — Dziękuję za absolutorium, dziękuję poprzedniemu Staroście i dziękuję w imieniu Zarządu wszystkim Radnym za poparcie – powiedział Starosta.
W trakcie sesji wśród podejmowanych uchwał Radni dokonali wyboru członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Funkcję piastować będzie Radny Mateusz Sobieszczuk.

Transmisja obrad: III sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Galeria zdjęć

III Sesja 21.06.2024 28 III Sesja 21.06.2024 27 III Sesja 21.06.2024 26 III Sesja 21.06.2024 25 III Sesja 21.06.2024 24 III Sesja 21.06.2024 23 III Sesja 21.06.2024 22 III Sesja 21.06.2024 21 III Sesja 21.06.2024 20 III Sesja 21.06.2024 19 III Sesja 21.06.2024 18 III Sesja 21.06.2024 17 III Sesja 21.06.2024 16 III Sesja 21.06.2024 15 III Sesja 21.06.2024 14 III Sesja 21.06.2024 13 III Sesja 21.06.2024 12 III Sesja 21.06.2024 11 III Sesja 21.06.2024 10 III Sesja 21.06.2024 9 III Sesja 21.06.2024 8 III Sesja 21.06.2024 7 III Sesja 21.06.2024 6 III Sesja 21.06.2024 5 III Sesja 21.06.2024 4 III Sesja 21.06.2024 3 III Sesja 21.06.2024 2 III Sesja 21.06.2024 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności