MIKOŁAJ W STAROSTWIE

6 grudnia to dzień szczególny, na który czekają zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Tym razem z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie i…
NAPRAWA CHODNIKÓW W BRANIEWIE

Stan techniczny dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Powiatu Braniewskiego to niezwykle ważny element wpływający na komfort i bezpieczeństwo użytkowników, zarówno zmotoryzowanych jak i…
Uchwała nr 596/22  Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Uchwała nr 596/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji…
Uchwała Nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Uchwała Nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej…