BRANIEWSKI KLASTER ENERGII

11 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostało zawarte porozumienie o ustanowieniu klastra energii pn. Braniewski Klaster Energii. Nadrzędnym celem Klastra jest…
DOŻYNKI W GMINIE BRANIEWO

Obchody Gminnego Święta Plonów w Gminie Braniewo odbyły się 2 września 2023 roku w Lipowinie. Uroczystość rozpoczęto mszą dożynkową w Kościele Rzymskokatolickim pw. NMP…
ZAWODY STRZELECKIE

Strzelnica wojskowa w Glince była miejscem rywalizacji zawodników w tegorocznych Zawodach Strzeleckich, które odbyły się 11 sierpnia 2023 roku. Zawody były szczególną metodą krzewienia…
KOMUNIKAT !!!

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz.…