Logo Starostwa Powiatowego w Braniewie

IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego

IV sesji Rady Powiatu Braniewskiego VII kadencji 2024 – 2029 w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 10:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatowego.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.

Transmisja obrad.

Galeria zdjęć

IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 14 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 13 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 12 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 11 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 10 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 9 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 8 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 7 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 6 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 5 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 4 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 3 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 2 IV sesja Rady Powiatu Braniewskiego 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności