Logo Starostwa Powiatowego w Braniewie

LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

W dniu 28 marca 2024 roku odbyła się LV sesja Rady Powiatu Braniewskiego. 
Na wstępie sesji Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski wręczyli Stypendia Starosty Braniewskiego za wysokie osiągnięcia w nauce, uzyskane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024. 
W trakcie obrad radni podsumowali rezultaty mijającej kadencji i dziękowali za współpracę. 

Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował Zarządowi i Radnym za pracę w samorządzie, Dyrektorom podległych jednostek, naczelnikom i pracownikom urzędu za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra Powiatu Braniewskiego.

– Mijającą kadencję przyniosła wiele wymiernych korzyści. W ostatnich latach zrealizowaliśmy ogrom ważnych inwestycji, które nadal są i będą wykonywane dla dobra mieszkańców naszego Powiatu – powiedział Starosta Braniewski Karol Motyka.

Wicestarosta Krzysztof Kowalski podziękował Prezes PCM w Braniewie za prowadzenie placówki medycznej, a naczelnikom podległych wydziałów za współpracę i wzorowe wykonywania obowiązków służbowych wręczając symboliczny bukiet kwiatów.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady podziękował radnym za utworzenie Młodzieżowej Rady, a Przewodniczącemu Rady Powiatu Łukaszowi Kornelukowi i opiekunowi Młodzieżowej Rady Krzysztofowi Kowalskiemu za szczególną pomoc w podejmowanych działaniach.

Stypendia Starosty Braniewskiego za wysokie osiągnięcia w nauce, uzyskane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024, otrzymali następujący uczniowie:
1) Dominika Andrearczyk
2) Mikołaj Andrearczyk
3) Roman Bagiński
4) Zuzanna Cybulska
5) Damian Chmielewski
6) Nadia Kowalczyk
7) Radosław Makarewicz
8) Karol Mamiński
9) Anna Milewska
10) Katarzyna Olender
11) Norbert Pietrzak
12) Michał Popiel
13) Karol Powierża
14) Bartosz Rojek
15) Patryk Rycko
16) Bartosz  Szumiło
17) Martyna Szymańska
18) Urszula Wielgus
19) Zofia Zaniewska

Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu Braniewskiego w dniu 28 marca 2024 roku:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2024 – 2030.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2024 roku.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad: https://www.youtube.com/watch?v=uvIvekfKQDU

Galeria zdjęć

LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 70 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 68 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 67 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 66 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 65 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 64 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 63 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 62 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 61 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 60 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 59 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 58 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 57 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 56 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 55 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 54 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 53 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 52 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 51 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 50 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 49 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 48 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 47 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 46 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 45 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 44 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 43 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 42 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 41 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 40 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 39 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 38 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 37 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 36 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 35 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 34 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 33 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 32 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 31 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 30 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 29 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 28 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 27 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 26 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 25 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 24 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 23 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 22 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 21 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 20 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 19 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 18 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 17 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 16 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 15 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 14 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 13 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 12 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 11 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 10 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 9 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 8 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 7 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 6 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 5 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 4 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 3 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 2 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 1 LV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO 69
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności