Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

2024 ROK

Uchwała nr 780/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2024 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację  zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) oraz uchwały nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2024 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następujących zakresach:
1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) kultury fizycznej, 
3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Przyjmuje się:
1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 
3) wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 2 umieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 780/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 780/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 780/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

 

Uchwała nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) oraz uchwały nr LI/329/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) kultury fizycznej,

3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 779/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.