Logo Starostwa Powiatowego w Braniewie
Powróć do: Starostwo Powiatowe

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszeń o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej dokonuje się telefonicznie, pod numerem: 55 644 02 08
Wizytę lub poradę można umówić on-line pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Braniewskiego

 

   

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Punkt Nr 2 - Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie 

 Nieodpłatna pomoc prawna